Základní škola a mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská,příspěvková organizace

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a rodiče

Pro žáky a rodiče

Školní družina

Provoz školní družiny (dále jen ŠD) je od 6:00 hod. do 8:00 hod. a od 12:00 hod. do 15:00 hod. Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím zápisního lístku na začátku školního roku.
Předávání  žáků školy paní vychovatelce ŠD je záležitostí třídního učitele.
Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě sjednané doby v zápisním lístku, který je trvale uložen u  paní vychovatelky ŠD.
Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude paní vychovatelka reagovat.
Pobyt žáků v ŠD končí v 15:00 hodin. Pokud zůstane žák v ŠD i po 15:30 hod., řídí se příslušná paní vychovatelka pokynem ředitele školy - v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD, musí kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce, popřípadě Policii ČR.

Organizace školního roku

Školní rok 2019 / 2020

Začátek školního roku
2. září 2019
Podzimní prázdniny
od 29.10. 2019 a  30.10. 2019
Vánoční prázdniny
od 23.12. 2019 - do 3.1. 2020
(do školy se jde 6. 1. 2020)
Pololetní prázdniny
31. 1.  2020
Jarní prázdniny
od 24. 2. 2020 - do 1. 3.  2020
Velikonoční prázdniny
9. 4. 2020 a 10. 4. 2020
Konec školního roku
30. června 2020