Základní škola a mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská,příspěvková organizace
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a rodiče > Školní družina

Školní družina

Provoz školní družiny (dále jen ŠD) je od 6:00 hod. do 8:00 hod. a od 12:00 hod. do 16:00 hod. Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím zápisního lístku na začátku školního roku.
Předávání  žáků školy paní vychovatelce ŠD je záležitostí třídního učitele.
Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě sjednané doby v zápisním lístku, který je trvale uložen u  paní vychovatelky ŠD.
Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude paní vychovatelka reagovat.
Pobyt žáků v ŠD končí v 16:00 hodin. Pokud zůstane žák v ŠD i po 16:30 hod., řídí se příslušná paní vychovatelka pokynem ředitele školy - v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD, musí kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce, popřípadě Policii ČR.

 

Něco se prostě vyfotit nedá, ani se o tom nedá psát...
TŘEBA ATMOSFÉRA ŠKOLY, proto se kdykoliv přijďte podívat,
jste srdečně zváni!


3.9.2023 
Vážení rodiče,
z technických důvodů je školní družina přesunuta z budovy č. 255 do hlavní budovy ZŠ.
Děkujeme za pochopení.