Základní škola a mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská,příspěvková organizace
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - nemazat > Historie školy_stare

O škole

Historie školství ve Chřibské
První škola se zde uvádí již k roku 1527, kdy na zdejší faře působil lutheránský kněz. Kantorem byl Peter Wach, který vyučoval děti z celého chřibského údolí, ale také děti z Doubic a Rynartic.
V roce 1606 byla postavena nová školní budova v ulici pod náměstím (dnes č.p. 1). V této budově se vyučovalo až do roku 1857. Pro velký počet dětí se městské zastupitelstvo rozhodlo postavit školu novou. Po velkém snažení město zakoupilo dřevěný domek na náměstí, který byl zbourán a na jeho místě byla postavena velká zděná budova školy (dnes městský úřad). Stavba byla zahájena roku 1857 pod vedením stavitele Robitsche, který však zemřel a stavbu převzal stavitel Liebisch ze Šluknova. Náklady na stavbu činily 22 121 zlatých 27 krejcarů. Majitel panství hrabě Kinský dodal stavební materiál za 11 466 zl.
Škola byla vysvěcena a otevřena 8. května 1859. Děti chodily do dvou tříd, později přibyla třída třetí a čtvrtá.
V Dolní Chřibské se vyučuje již od roku 1700 v malém domku a v roce 1750 byla postavena první škola, která pro velký počet dětí nestačila a proto obec Dolní Chřibská nechala v roce 1832 postavit stavitelem Ulrichem novou školu. Byla to velká dřevěná budova č.p. 246. V letech 1887-1888 chřibský stavitel Hermann přestavěl školu, která byla z velké části již zděná.
V Horní Chřibské je zaznamenáno první vyučování v roce 1752. Obce Horní Chřibská a Krásné Pole se roku 1769 dohodly na stavbě školy, ve které byla jenom jedna třída a proto zde bylo poloviční vyučování. Nová zděná budova školy č.p. 46 byla postavena v letech 1874-1875.
V Nové Chřibské byla škola postavena v letech 1880-1881.
Jedná se vždy o školy národní, měšťanská škola byla až v Krásné lípě.
Ke stavbě měšťanské školy, která ve Chřibské chyběla bylo přikročeno v roce 1908. Stavba byla svěřena staviteli Augustu Hermannovi ze Chřibské. U silnice vedoucí do Horní Chřibské byla postavena mohutná, dvoupatrová secesní budova, která má tyto rozměry: délka 40m, šířka 22,4m, na jižní straně je přistavěna tělocvična 15,6m, výška 15m, celková výška 19,5m. Stavba školy stála 190 000 korun.
Budova byla slavnostně vysvěcena 12. září 1909 a nesla název:
VOLKS UND BÜRGERSCHULE – KAISER FRANZ JOSEF
Národní a měšťanská škola císaře Františka Josefa.
Po vzniku Československé republiky (28. 10. 1918) byla ve školní budově v roce 1919 otevřena dvoutřídní česká škola. Po známých událostech byla česká škola 22. září 1938 uzavřena a zrušena. Po celou okupaci zde byla pouze škola německá.
Po druhé světové válce byla školní budova 14. června 1945 předána do českých rukou a prvním ředitelem se stal Jan Pulkráb.
Školní rok začal 3. září 1945. Do školy tehdy přišlo 77 českých žáků a 305 žáků německé národnosti.
Zpracoval Josef Navrátil – kronikář města Chřibsk
OBECNÁ A MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA VE CHŘIBSKÉ
Pro velký počet dětí bylo v roce 1907 rozhodnuto postavit novou měšťanskou školu ve městě Chřibská. Tato budova národní a měšťanské školy byla postavena k 60. výročí panování císaře Františka Josefa. Ke stavbě bylo přikročeno v roce 1908. Stavba byla svěřena staviteli Augustu Hermannovi ze Chřibské. U silnice vedoucí do Horní Chřibské, na pozemku kterému se říkalo Hradčany byla postavena mohutná, dvojpodlažní budova, která má tyto parametry:
délka 40 m, šířka 22,4 m, na jižní straně je přistavěna tělocvična
15,6 m, výška 15m, celková výška budovy je 19,5 m. Stavba školy stála 190 000 korun. Budova byla slavnostně vysvěcena 12. září 1909 a prvním ředitelem byl pan Johann Womela.
Po vzniku Československé republiky byla ve školní budově
14. listopadu 1919 otevřena česká škola. Rozhodnutím Zemskou školní radou jí byl přiděleny dvě učebny a jeden kabinet. V prvním školním roce jí navštěvovalo 35 dětí.
Po záboru pohraničí v roce 1938 byla česká škola zrušena.
Ke konci druhé světové války byli ve školní budově umístěni němečtí uprchlíci a vojáci wermachtu, které po osvobození vystřídalo polské vojsko, později Svobodovci. V tomto období byla škola velmi poničena. K původnímu účelu byla školní budova předána 14. června a prvním poválečným ředitelem se stal Jan Pulkrab. Školní rok 1945 začal 3. září a do školy tenkrát přišlo 77 českých žáků a 305 žáků německé národnosti.
K významným stavebním změnám na školní budově došlo v sedmdesátých letech, kdy byly přestavěny šatny v suterénu a vybudován přístavek za tělocvičnou.
Další velké úpravy se započaly v devadesátých letech, kdy byla položena nová střešní krytina, byla vyměněna všechna okna a zhotovena nová fasáda. Také byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení a šaten v suterénu. Stará kotelna na uhlí byla nahrazena kotelnou na zemní plyn. Průběžně jsou vyměňovány školní lavice a vybavení. V tělocvičně byla položena nová palubková podlaha a postavena lezecká stěna. Žáci také ke sportování využívají nové víceúčelové Oranžové hřiště postavené vedle školy.
Zpracoval Josef Navrátil- kronikář města Chřibská
ŘEDITELÉ ŠKOLY
Volks – Bürgerschule Česká škola národní
1908 - 1918 Johann Womela
1919 - 1920 Karel Knap
1918 - 1924 Robert Hoffmann
1920 - 1926 Josef Bernard
1924 - 1933 Josef Strotzer
1926 - 1927 Ot. Příšovský
1933 - 1939 Rudolf Hermann
1927 - 1938 Miloš Mráz
Volks – Hauptschule
1939 - 1945 Rudolf Hermann
Obecná a měšťanská škola
1945 - 1948 Jan Pulkrab
Národní škola Střední škola
1948 - 1955 Anna Smržová
1948 -1951 Jan Pulkrab
1951 - 1952 Josef Kůstka
Osmiletá střední škola
1952 - 1955 Josef Vozáb
1955 -1962 Josef Pekař
Základní devítiletá škola
1962 - 1985 Danuše Šimková
1985 - 1990 Hana Jansová
1990 - 1993 Jiřina Martínková
Základní škola
1993 - 2004 Stanislav Prokeš
2004 - 2007 Petr Hloušek
Základní a Mateřská škola
2007 – 2008 Petr Hloušek
Základní škola a mateřská škola Tadeáše Haenkeho
2008 – 2011 Petr Hloušek
Zpracoval Josef Navrátil – kronikář města Chřibská