Základní škola a mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská,příspěvková organizace
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Obnovení provozu ZŠ a MŠ od 18.4.

Obnovení provozu ZŠ a MŠ od 18.4.Datum konání:
19.4.2021

Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice dne 10. 4. 2021 na své úřední desce zveřejnila nařízení, kterým se odsunuje zahájení školní docházky v okrese Děčín až do 18. 4. 2021. Prakticky to znamená, že i Základní škola a mateřská škola ve Chřibské zůstává i nadále, nejméně další týden, pro žáky uzavřena. Vše ostatní bude fungovat obdobně jako v minulých týdnech. Informace prosím na tel. čísle: 720 331 216.

Až bude škola opět otevřena, budou se děti, žáci i pracovníci školy před  vstupem do všech budov subjektu sami testovat, pravidelně v pondělí a ve čtvrtek, testem od LEPU MEDICAL (Europe)  Cooperatief U.A. s názvem  produktu SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit. Pokud budou někteří rodiče trvat na použití jiného testu, musí být schválen ministerstvem ( www.msmt.cz), rodiče si jej musí pořídit na své náklady a testování se musí  stejně provést organizovaně ve škole. Na výsledky získané testováním jinde, nebude škola brát v žádném případě zřetel. Rodiče u testování mohou asistovat, nebo být přítomni. Testovat se bude v prosklené chodbě přístavku,  č. dveří 74, ze dvora. Časy testování v MŠ již paní učitelky znají a mohou Vám je sdělit (bylo dnes programem porady v MŠ). Přesné časy testování žáků ZŠ vám sdělí třídní učitelé bezprostředně po poradě učitelského sboru. Tato proběhne ve čt 15. 4.

22. 4. 2021 je hlášena odstávka přívodu elektrické energie pro celou školu a po celý den. Tento den se určitě nebude vařit a pokud bude již pro  děti a žáky škola otevřena, bude výuka na tento den nejspíše přerušena, nebo bude vedena alternativní formou.

Žáci se budou, po otevření školy, vzdělávat rotačním způsobem. První týden provozu zahajuje I. II. III. a Speciální třída, následující týden  pak IV. V. a Speciální třída. Družina bude v provozu pouze pro ty děti, které školu zrovna ten týden navštěvují. Ostatním nebude přístup do družiny umožněn! Mateřská škola bude po otevření fungovat pro děti předškolní a pro děti rodičů, kteří mají stanovenu výjimku vzhledem k jejich profesi. Budou tedy fungovat fakticky dvě skupiny po 14 dětech. Vzdělávací činnost proběhne od 8:00 hod. do 12:00 hod. Ostatní s Vámi domluví paní učitelky v MŠ. 

A to vše nastane, pokud se neprovedou další změny.........

Přeji příjemný průběh jara, pevné zdraví a naději.   Mgr. Petr Hloušek, řed. školy.

 

 

Dle mimořádného opatření se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.