Základní škola a mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská,příspěvková organizace
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ

Kritéria pro přijímaní dětí do MŠDatum konání:
3.5.2021

               Základní škola a mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská

příspěvková organizace, okres  Děčín

 407 44  Chřibská, Chřibská 280     Telefon 412/381295, 720331216         e–mail  zs.chribska@seznam.cz 

     

Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ ve Chřibské pro školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ se uskuteční od 3. května 2021 do 17. května 2021.

 

Žádost o přijetí dítěte je třeba vyzvednout osobně v MŠ u paní učitelky Bugnové, nebo jí pověřené zastupující.

Vyplněnou žádost, včetně příloh, lze doručit následujícími způsoby :


a)  do datové schránky školy         ssqusan

b) osobním podáním ve škole paní zástupkyni Havlíčkové

    (POUZE po tel. domluvě na čísle 412 381 295, v případě nepřítomnosti na 720 331 216).

Přílohy k žádosti : kopie rodného listu dítěte
                                doložení řádného očkování dítěte (vyjma nově příchozích předškoláků).

 
Rámcová kritéria pro přijetí do MŠ :

 Těmito kriterii je stanovena posloupnost a váha důvodů k přijetí. To znamená, že dítě spadající pod bod jedna, má nejvyšší šance k přijetí, dítě odpovídající bodu 6 má šance k přijetí nejnižší.


 
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne 5 let a má       trvalé bydliště ve spádové oblasti.

2. Všechny děti, které mají trvalé bydliště ve spádových oblastech se budou vybírat dle data narození, a to od nejstaršího. Další v pořadí se přijímají děti, které spadají do spádových oblastí školy, ale nemají v nich trvalé bydliště.

3. Při přijímání dětí do MŠ se přihlédne k faktu, zda  mají v MŠ ve Chřibské sourozence a do 31. 8. 2021 dovrší věku 3 let.

4. Dítě, které je mimo spádovou oblast MŠ a dovrší do 31. 8. 2021 4 let věku.

5. Dítě, které je mimo spádovou oblast MŠ a dovrší do 31. 8. 2021 3 let věku.

6. Dítě, které je mimo spádovou oblast mateřské školy se bude vybírat od data narození a to od nejstaršího.

  

Do mateřské školy bude pro školní rok 2021/2022 přijato 19 dětí, z důvodu naplněnosti kapacity dětí ve třídách.

  

                                                                                                Mgr. Petr Hloušek, řed. školy