Základní škola a mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská,příspěvková organizace

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky a rodiče

Pro žáky a rodiče

Školní družina

Provoz školní družiny (dále jen ŠD) je od 6:00 hod. do 8:00 hod. a od 12:00 hod. do 15:00 hod. Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím zápisního lístku na začátku školního roku.
Předávání  žáků školy paní vychovatelce ŠD je záležitostí třídního učitele.
Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě sjednané doby v zápisním lístku, který je trvale uložen u  paní vychovatelky ŠD.
Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude paní vychovatelka reagovat.
Pobyt žáků v ŠD končí v 15:00 hodin. Pokud zůstane žák v ŠD i po 15:30 hod., řídí se příslušná paní vychovatelka pokynem ředitele školy - v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD, musí kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce, popřípadě Policii ČR.

Organizace školního roku

Školní rok 2018 / 2019

Začátek školního roku
3. září 2018
 
Zápis do 1. ročníku
 
Podzimní prázdniny
od 29.10. 2018 a  30.10. 2018
 
Zápis do MŠ
 
Vánoční prázdniny
od 22.12. 2012 - do 2.1. 2019
(do školy se jde 3. 1. 2019)
 
Třídní schůzky
 
Pololetní prázdniny
1. 2.  2018
 
Škola v přírodě
 
Jarní prázdniny
od 18. 2. 2019 - do 24. 2. 2019
     
Velikonoční prázdniny
18. 4. 2019 a 19. 4. 2019
     
Konec školního roku
28. června 2019