Základní škola a mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská,příspěvková organizace
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

Mateřská škola


Personální obsazení

Mateřská škola Chřibská

Mgr. Petr Hloušek - ředitel školy

Jitka Málková - učitelka v logopedické speciální třídě MŠ, práce s speciálními vzdělávacími potřebami
Michaela Havlíčková - zařizování chodu, rozpis směn, evidence dětí
Bc. Zuzana Nováková - školní vzdělávací program, legislativa
Bc. Martina Navrátilová - na mateřské dovolené
Bohdana Brabencová - učitelka
Kateřina Grondzárová  - učitelka

Eva Parásková - asistentka pedagoga
Eva Chládková - asistentka pedagoga

Jiří Pallag - školník
Věra Vajdjaková - uklízečka
Lucie Trojanová - kuchařka

Mateřská škola Kytlice

Přemysl Chlad - učitel
Tomáš Verner - učitel
Kristýna Procházková - asistentka
Kateřina Melničáková - pracovnice jídelny-výdejny

 

Režim dne v MŠ

6:00-8:00 Scházení dětí, spontánní ranní hry, zájmové činnosti, řízené činnosti, individuální přístup učitelky k dětem
8:00-8:30 Ranní kruh, ranní cvičení
8:30-9:00 Hygiena, ranní svačina
9:00-9:30 Řízené činnosti, ind. plánované činnosti
9:30-11:30 Pobyt venku
11:30-12:00 Hygiena, oběd, příprava ke klidovým činnostem, k odpočinku
12:00-13:30 Odpočinek dle individuálních potřeb, klidové aktivity, spánek
13:30-14:00 Hygiena, odpolední svačina
14:00-16:00 Odpolední zájmové činnosti, spontánní hry a ind. přístup k dětem, spolupráce s rodinou, rozcházení dětí

Časy se mohou měnit dle řízené činnosti či počasí.
Prosíme, respektujte a nenarušujte denní režim MŠ.
Výjimečné situace konzultujte s pedagogy. 

Děkujeme kolektiv MŠ.

 

Informace k provozu MŠ

Cena stravného:
Důležité! Došlo ke změně cen stravného. Čtěte prosím následující odkaz: 
Veřejnost-navýšení+cen+obědů+2023.doc

Děti do 6-ti let:
-bez odpolední svačiny 816 Kč
-celý den 1092 Kč
-odpolední svačiny 231 Kč

Předškolní děti:
-bez odpolední svačiny 816 Kč
-celý den 1092 Kč
-odpolední svačiny 231 Kč

Děti s odkladem školní docházky:
-bez odpolední svačiny 966 Kč
-celý den 1218 Kč
-odpolední svačina 252 Kč

Úplata za předškolní vzdělávání:
Platnost od 1.9.2022 do 31.8.2023.
Úplata je splatná do 15. dne v kalendářním měsíci.
Úplata se platí trvalým příkaze na číslo účtu školy (č.ú. 925796389/0800) nebo v hotovosti na základě vydání příjmového dokladu v kanceláři ZŠ u p. Švábové.
Podle zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno: 150,- Kč

Přihlašování a odhlašování obědů, odpoledních svačinek VŽDY DO 7:00 HOD.
Osobně či telefonicky na tel.: 412 381 292 (Mateřská škola)

Vyúčtování stravného se provádí 2x ročně
Stravné a úplata za předškolní vzdělávání se platí dohromady pod jedním variabilním symbolem.
Děti předškolní a odkladové jsou od úplaty osvobozeny, platí pouze stravné.


Štítky:

Zápis do MŠ 2020

Datum konání: 2. 5. 2020

Více

Publikováno 11. 5. 2020 9:59