Vyhánění zimyJeden z tradičních zvyků, který je spojen s vítáním jara, je vynášení Mořeny, symbolu zimy. Děti z 1. stupně se učily básničky, rýmovačky, poznávaly mláďata, malovaly jaro. Starší děti pomáhaly vytvářet Mořenu. Když byl tento symbol zimy hotov, vyrazil průvod za zpěvu jarních popěvků k Chřibské Kamenici. Hrály housle, kytara i buben. Po cestě jsme se zastavili za kuchařkami a hráli jim do oken. Když všichni dorazili k potoku, byla Mořena za zpěvu naučených písniček vhozena do řeky. Jako každý rok bylo málo vody a tak opět zůstala ležet na kamenech. Snad přes víkend odplave. Symbolicky jsme předali hudebníků líto. (MK)

IMG_3706.jpg


Vyhledat v textu

ŠKOLNÍ ČASOPIS

 maska 17.jpg

 

 

PRŮBĚH VYUČOVÁNÍ

0. hodina: 07:05 - 07:50
1. hodina: 08:00 - 08:45
2. hodina: 08:55 - 09:35
3. hodina: 10:00 - 10:45
4. hodina: 10:55 - 11:40
5. hodina: 11:50 - 12:35
6. hodina: 12:45 - 13:30
7. hodina: 13:30 - 14:15
8. hodina: 14:25 - 15:10

Školní budova se pro žáky otevírá v 7:40

Město Chřibská

http://www.chribska.cz/

 

Uložit